Företags information

Björkprodukter AB
Sibo Sandersberg 3453
823 91 KILAFORS


e-post: bjorkprodukter@telia.com

- - -
telefon: +46 (0)278-65 03 24
- - -
telefax:
+46 (0)278-65 09 10
- - -
Jan-Olov Håkansson mob:
+46 (0)70-634 63 26

Lattvik AB
Sibo Sandersberg
82391 Kilafors


e-post:
lattvik@telia.com

Välkommen till Björkprodukter i Kilafors!

        
Vi är ett Björkbearbetande företag, med mer än 50 års erfarenhet av Björkförädling.

Genom vårt systerföretag Lattvik AB, har vi sedan 1992 en egen produktionsanläggning, Saka Prodeks i Lettland, där numera all vår tillverkning sker.

Vi sågar och bearbetar Björkstock till färdiga möbelkomponenter, Björklist, Limfog av Björk, Björkämnen, Rundstav och många andra profiler av Björkträ.

- - -

Länkar
Sia Saka Prodeks- - -
© Björkprodukter i Kilafors, All rights reserved